ปี

ปี 2560 (ไตรมาส 3)
111 KB
ปี 2560 (ไตรมาส 2)
14.2 MB
ปี 2560 (ไตรมาส 1)
10.8 MB