พีดีไอลงทุนธุรกิจพลังงานเพิ่มซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 30 เมกะวัตต์ในไทย

01/09/2560

พีดีไอประกาศความสำเร็จปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้ว 6 แห่งในประเทศไทย กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์  พัฒนาและก่อสร้างสร้างโดยซิมไบโอร์ โซลาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนจากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ สิงค์โปร์ และกองทุนแม่โขง พรหมบุตร คลีน ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อถือหุ้น 100% ในบริษัท ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านบาท ผลสำเร็จจากการซื้อกิจการซิมไบโอร์ในครั้งนี้  จะทำให้พีดีไอดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50  เมกะวัตต์ 

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)    หรือพีดีไอ    ประสบความสำเร็จขยายการลงทุนในกลุ่มพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี  โดยชนะการประมูลซื้อกิจการโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน  6  แห่งในประเทศไทย     โดยมีกำลังการผลิตรวม 30  เมกะวัตต์จากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (Armstrong Asset Management) ประเทศสิงคโปร์     โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น  (Share  Purchase Agreement) ไปเป็นที่เรียบร้อย  ที่สำนักงานใหญ่พีดีไอ- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี โดยบริษัท ต้นสังกะสี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของพีดีไอที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท  ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ประเทศสิงค์โปร์ (Symbior Elements Pte.Ltd. (Singapore) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มกำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ในประเทศไทย   

“การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวนี้ มูลค่าโดยรวมประมาณ 1.3 พันล้านบาท  โดยใช้เงินทุนของบริษัทฯ ที่มีอยู่จากการดำเนินงานในระหว่างการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม  พีดีไอได้พิจารณาการลงทุนในครั้งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความรอบคอบและได้มีการประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ  เชื่อมั่นว่าการซื้อกิจการสำคัญในครั้งนี้สนับสนุนต่อกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจสีเขียวของพีดีไอเป็นอย่างอย่างมาก และช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้ในอนาคตของพีดีไอจากธุรกิจที่ยั่งยืนที่มีความแตกต่างกัน  

การซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ในทันทีจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้ง 6 แห่งซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25  ปี  โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2556   และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม  4  แห่งเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีก 1  แห่งได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2559   ทีมงานของพีดีไอ เอ็นเนอร์ยีวางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแบบเดียวกันกับโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม พีดีไอ แม่ระมาดที่ได้ซื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคม 2559 

เมื่อรวมโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มประเทศญี่ปุ่นที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้วและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มที่พีดีไอได้ซื้อมา โดยมีโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2  แห่ง และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์จำนวน  1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี  โรงไฟฟ้าอีก 2  แห่ง ขนาด 6  เมกะวัตต์และขนาด 4  เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดขอนแก่น     จะทำให้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยีดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50  เมกะวัตต์ 

ข้อมูลทั่วไป 

ซิมไบโอร์ โซลาร์  (Symbior Solar) ก่อตั้งเมื่อปี 2553 มีชื่อเสียงเป็นผู้นำการพัฒนาโซลาร์ฟาร์ม โดยมีโครงการโซลาร์ฟาร์ม 200 เมกะวัตต์ และขยายกิจการโซลาร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ มาเลเซียและมองโกเลีย 

อาร์มสตรอง แอสเซท  แมนเนจเม้นท์ (Armstrong Asset Management)  ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดยเป็นกองทุนชั้นนำที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนาก่อสร้าง ซื้อกิจการและบริหารโครงการพลังงานทดแทนต่างๆ ปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากกว่า 1,500  เมกะวัตต์     อาร์มสตรอง แอสเซท  แมนเนจเม้นท์มีสินทรัพย์รวมกว่า 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ประเทศสิงค์โปร์ (Symbior Elements (Singapore) 

กองทุนแม่โขง พรหมบุตร คลีน ดีเวลลอปเมนต์  (Mekong Brahmaputra Clean Development Fund)  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ซึ่งบริหารโดยกลุ่มดรากอน แคปปิตอล  

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี ทั้งผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีและอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน
 
ปี  2557 พีดีไอ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับขึ้นสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3  กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากพลังงานทดแทนเป็นหลัก 2.พีดีไอ แมททีเรียล