โลหะสังกะสีของบริษัทผา​แดงฯ​ ​ได้​จดทะ​เบียน​ใน​ LME ​ด้วย​เครื่องหมายการค้า​ PADAENG THAILAND ​ตั้งแต่ปี​ 2532 ​เป็น​ต้นมา​ ​ซึ่ง​คุณภาพของผลิตภัณฑ์​เป็น​ที่ยอมรับของลูกค้า​ทั้ง​ใน​ประ​เทศ​และ​ต่างประ​เทศ​

สำ​หรับตลาดภาย​ใน​ประ​เทศ​ ​บริษัทฯ​ ​ให้​ความ​สำ​คัญ​ใน​ด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อ​เนื่อง​ ​การส่งมอบสินค้าที่รวด​เร็ว​จาก​คลังสินค้าบางปะอินที่ตั้งขึ้น​เป็น​พิ​เศษ​ ​เพื่อสนอง​ความ​ต้อง​การของลูกค้าอย่างทันการณ์​ ​ตลอดจน​ให้​การปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าตลอดเวลา​

นอก​จาก​นี้​ ​บริษัทฯ​ ​ยัง​มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่​ความ​รู้​และ​ประ​โยชน์ของการ​ใช้​สังกะสี​แก่​ผู้​ใช้​ใน​ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การ​ใช้​โลหะสังกะสี​ ​รวม​ถึง​หน่วยงานภาครัฐ​ ​วิศวกร​และ​สถาบันการศึกษาต่างๆ​

เพื่อสนอง​ความ​ต้อง​การอันหลากหลายของลูกค้า​ ​บริษัทฯ​ ​ยัง​สามารถ​ผลิตโลหะสังกะสีผสมตามที่ลูกค้า​แต่ละราย​ต้อง​การ​ สำ​หรับตลาดต่างประ​เทศ​ ​เนื่อง​จาก​บริษัทฯ​ ​เป็น​ผู้​ผลิตรายเดียว​ใน​ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง​ใต้​ ​อีก​ทั้ง​คุณภาพสินค้าที่​ได้​มาตรฐาน​เป็น​ที่ยอมรับ​ใน​ตลาดต่างประ​เทศ​ ​บริษัทฯ​ ​สามารถ​ให้​บริการด้านขนส่งสินค้า​แก่ลูกค้า​ใน​ภูมิภาคเดียว​กัน​ได้​รวด​เร็ว​กว่า​ผู้​ผลิตราย​อื่น​ ​และ​มีที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่คอย​ให้​บริการลูกค้า​ได้​ตลอดเวลา​

Marketing and Sales

ธนธรณ์ วรพงศธร
Tel : 02(+66)-695-9343
E-mail : ThanathornV@padaeng.co.th

อัจฉรา วุฒธิสรณคมน์
Tel : 02(+66)-695-9474
E-mail : AtcharaW@padaeng.co.th

แพรว ตรีจักรขจร
Tel : 02(+66)-695-9473
E-mail : PraewT@padaeng.co.th