ติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์

วรทิพย์​ ​ฤกษ์พิบูลย์​
E-mail : [email protected]

สุพิชญ์นันท์ สุภัคพจี
E-mail : [email protected]


เลขานุการกรรมการ

สุธาทิพย์ พิลาสรมย์
E-mail : [email protected]

เบอร์ติดต่อ : +66(0) 2695-9414
แฟลกซ์ : +66(0) 2695-9493