ติดต่อ

สำ​นักงานกรุงเทพ​

อาคาร​ ​ซีที​ไอ​ ​ทาวเวอร์​ ​ชั้น​ 26-27 เลขที่​ 191/18-25 ​ถนนรัชดาภิ​เษก​
แขวงคลองเตย​ ​เขตคลองเตย​ ​กรุงเทพฯ​ 10110
โทรศัพท์ : 0-2695-9499
โทรสาร : 0-2695-9495
E-mail : [email protected]
Website : www.padaeng.com, www.padaeng.co.th

Google Maps
Location Map


สำ​นักงานโรงถลุงสังกะสี​ ​จังหวัดตาก​

​เลขที่​ 94 ​หมู่​ 1 ถนนสายเอเชีย​ ​บ้านคลองห้วยทราย​
ตำ​บลหนองบัว​ใต้​ ​อำ​เภอเมือง​ ​จังหวัดตาก​ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-7444, 0-5555-8500
โทรสาร : 0-5551-7440, 0-5555-8511

Google Maps
Location Map


สำ​นักงานเหมืองแม่สอด​ ​จังหวัดตาก​

เลขที่​ 13 ​หมู่​ 4 ​ตำ​บลพระธาตุผา​แดง อำ​เภอแม่สอด​ ​จังหวัดตาก​ 63110​
(ตู้​ ​ปณ​.29 ​อำ​เภอแม่สอด​ ​จังหวัดตาก​ 63110)
โทรศัพท์ : 0-5553-3016-7 , 0-5553-3019
โทรสาร : 0-5553-3018

Google Maps
Location Map


สำ​นักงานโรงผลิตแคลไซน์​ ​จังหวัดระยอง​

นิคมอุตสาหกรรมผา​แดง​ เลขที่​ 15 ​ถนนผา​แดง​ ​ตำ​บลมาบตาพุด​
อำ​เภอเมือง​ ​จังหวัดระยอง​ 21150
โทรศัพท์ : 0-3868-3318-20
โทรสาร : 0-3868-3321 , 0-3868-3361

Google Maps
Location Map