ธุรกิจสังกะสี

เหมืองผาแดง

ผาแดงเป็นแหล่งแร่สังกะสีที่ได้มีการสำรวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณีมากว่า 40 ปี และได้ให้สัมปทานการทำเหมืองแก่บริษัท ไทยซิงค์ เมื่อปี 2515…

อ่านต่อ>>

โรงถลุงสังกะสี

ปี 2527 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงถลุงสังกะสีที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ห่างจากเหมืองผาแดงประมาณ 96 กิโลเมตร…

อ่านต่อ>>

โรงย่างแร่ระยอง

เนื่องจากแร่สังกะสีซิลิเกตที่เหมืองผาแดงมีความสมบูรณ์ของเนื้อโลหะลดลง บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการถลุงแร่ใหม่ในปี 2538…

อ่านต่อ>>

ผังการผลิต

อ่านต่อ>>