ปฏิทินการเงิน

1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2561 ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2561 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
16 เมษายน 2561 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน)
17 เมษายน 2561 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน)
1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงานแห่งชาติ
29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฎาคม 2561 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม)
13 สิงหาคม 2561 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม)
15 ตุลาคม 2561 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม)
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี