ผลิตภัณฑ์พลอยได้

แผ่นทองแดง​

1. Appearance

2. Dimension

Sheet dimensions: 660 × 580 mm
Bundle weight : 1,000 kg (Approx.)

3. Chemical Composition

CHEMICAL
COMPOSITION (%)
PADAENG SHG
Copper99.95 min.
Silver0.0037 max.
Cadmium0.0030 max.
Iron0.0072 max.
Manganese0.0006 max.
Lead0.0100 max.
Antimony0.0005 max.
Zinc0.0080 max.
Some of element other than Copper0.0500 max.

กรดซัลฟุริค​

1. Appearance

2. Chemical Composition

CHEMICAL
COMPOSITION (%)
PADAENG SHG
General AppearanceColourless or water- white
Density1.83 Min. (at 27 Celcius)
Concentration98.0% Min.
SO20.0040% Max.
Fe0.0040% Max.
Pb0.0005% Max.
Ash0.0400% Max.
As0.0001% Max.