พีดีไอ แมททีเรียล

พีดีไอ แมททีเรียล เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นจัดหาวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากการรีไซเคิล

โครงการสำคัญที่สุดในกลุ่มนี้ยังคงเป็นพีดีไอ-ซีอาร์ที ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการสกัดโลหะออกจากกากอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ (UHT-Ultra-High-Temperature) กากอุตสาหกรรมในช่วงเริ่มแรกของโครงการฯ จะเป็นฝุ่นเหล็กจากโรงงานเหล็ก ที่จะนำมาสกัดสังกะสีออกไซด์จากกระบวนการ ในอนาคตโครงการฯ จะรีไซเคิลกากอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้น เช่น กากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่

พีดีไอ-ซีอาร์ทีได้รับสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท สแกนอาร์ค พลาสมา เทคโนโลยี ประเทศสวีเดน ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมากที่สุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อรีไซเคิลโลหะอันตรายจากของเสียที่ไม่ใช้แล้ว

โครงการฯ ดังกล่าวตั้งอยู่ที่โรงงานระยองของพีดีไอซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากอยู่ใกล้กับโรงงานเหล็กเป็นส่วนใหญ่ที่มีฝุ่นเหล็ก ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนของพีดีไอจำนวน 850 ล้านบาท การออกแบบทางวิศวกรรมพื้นฐานของเครื่องจักรหลักได้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปด้วยดี ทั้งนี้โครงการฯ จะได้ข้อสรุปต่างๆ เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนภายในเดือนมิถุนายน 2561 และคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2563

โครงการฯ ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากจะช่วยประเทศไทยให้สามารถจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาการลักลอบส่งออกและลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมายได้ โดยพีดีไอได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

นอกจากนี้ ในกลุ่มธุรกิจพีดีไอ แมททีเรียล ยังมีธุรกิจการค้าโลหะสังกะสีภายใต้การดำเนินงานของพีดีไอ เมทัลส์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมการค้าสังกะสีและวัสดุโลหะอื่นๆ ที่มีศักยภาพแบบครบวงจร เพื่อรักษาตลาดและตอบสนองต่อลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ของพีดีไอ