เกี่ยวกับเรา

บริษัท ผาแดงอินดัสทร่ จำากัด (มหาชน) หร่อ PDI ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2524 ดำาเนินธุรกิจประกอบกิจการเหม่องแร่สังกะสี และถลุงโลหะสังกะสีในจังหวัดตาก ประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการทำเหมืองแร่และผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพส่งมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี PDI ได้ยุติธุรกิจการทำาเหม่องแร่และถลุงโลหะสังกะสีเนื่องจาก
ปริมาณแร่สำารองหมดลง และมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ

ปี 2563 บริษัทฯ มุ่งสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) เป็นหลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงแรมระดับโลก “โรงแรม โฟร์ ซีซั่นส์ โฮเต็ล แบงค็อก แอท เจ้าพระยาริเวอร์” และ “โรงแรม คาเพลลา กรุงเทพ” พร้อมปรับลดกิจการธุรกิจพลังงานทดแทน