สัญลักษณ์องค์กร

สัญลักษณ์องค์กรได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเรื่องความเป็นอนันต์ ไม่มีขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด โดยสื่อด้วยลายเส้นที่ไหลลื่นประกอบกันเป็นตัวอักษร p d และ i โดยตัวอักษร pd ย่อมาจาก Padaeng และตัวอักษร i ย่อมาจาก Industry รวมกันเป็นตราสัญลักษณ์ pdi เมื่อเชื่อมโยงตัวอักษรจะกลายเป็นสัญลักษณ์ ∞ เพื่อสื่อว่าธุรกิจดำเนินและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมใหม่ที่สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์ pdi ยังสื่อความหมายถึงภูเขาหรือเหมืองผาแดง และแผ่นสังกะสีแคโทดอีกด้วย โดยการใช้สี 3 สีคือ ฟ้า เขียวและเทา ซึ่งสีฟ้าคือความสะอาดสดใสและความโปร่งใส สีเขียวคือ ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนสีเทาที่เป็นอักษรคำว่า Padaeng Industry ซึ่งเป็นชื่อเรียกบริษัทฯ ที่รู้จักกันทั่วไปและเป็นสีของโลหะสังกะสีซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ