เหมืองผาแดง

ผา​แดง​เป็น​แหล่งแร่สังกะสีที่​ได้​มีการสำ​รวจพบ​โดย​กรมทรัพยากรธรณีมากว่า​ 40 ​ปี​ ​และ​ได้​ให้​สัมปทานการทำ​เหมืองแก่บริษัท​ ​ไทยซิงค์​ ​เมื่อปี​ 2515 ​ก่อนที่บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​จะ​ได้​รับสัมปทานช่วงต่อ​และ​เข้า​มาดำ​เนินกิจกรรมเหมืองแร่สังกะสี​ใน​ปี​ 2525 ​บริ​เวณดอยผา​แดง​ ​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ที่ตำ​บลพระธาตุผา​แดง​ ​อำ​เภอแม่สอด​ ​จังหวัดตาก​ ​เนื้อที่รวมประมาณ​ 250 ​ไร่​ ​เป็น​ระยะ​เวลา​ 25 ​ปี​ ​โดย​พบว่ามี​ ​แร่สังกะสีซิลิ​เกตปริมาณมาก​ ​จึง​ได้​เปิดทำ​เหมืองเพื่อผลิตแร่ป้อนโรงถลุงสังกะสีตั้งแต่ปี​ 2527 ​เป็น​ต้นมา​ ​เรียกเหมืองแห่งนี้ว่า​ “​เหมืองผา​แดง” ​ซึ่ง​เป็น​เหมืองเปิดแบบขั้นบันได

ใบรับรอง
2551​เหมืองแม่สอด​ได้​รับใบรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน​ ISO 9001:2008 ​ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม​ ISO 14000 : 2004 ​และ​ระบบการจัดการอาชีวอนามัย​และ​ ​ความ​ปลอดภัย​ OHSAS 18001 : 2007 /TIS 18001: 1999
รางวัล
2551ประสบผลสำ​เร็จมีสถิติชั่วโมงการทำ​งานปลอดอุบัติ​เหตุ​ถึง​ขั้นหยุดงานครบ​ 1,000,000 ​ชั่วโมง​ใน​เดือนมีนาคม และ​ได้​รับประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติ​เหตุ​จาก​การทำ​งาน​เป็น​ศูนย์​ (Zero Accident Campaign) ​จาก​กระทรวงแรงงาน​
2551ได้​รับรางวัลสถานประกอบการดี​เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์​และ​ด้านสวัสดิการแรงงาน
2551ได้​รับรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก​กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน​และ​การเหมืองแร่​ ​กระทรวงอุตสาหกรรม​
2549ได้​รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี​ ประ​เภทโรงโม่หินตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน​และ​การเหมืองแร่​
2548ได้​รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประ​เภทเหมืองแร่ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน​และ​การเหมืองแร่​

สำนักงานเหมืองผาแดง

เลขที่ 13 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
(ตู้ ปณ.29 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110)
โทรศัพท์: 0-5553-3016-7, 0-5553-3019
โทรสาร: 0-5553-3018