โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้าง​ผู้​ถือหุ้น​

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดล่าสุดของบริษัทฯ

No.NameNo. of Shares% of Total Shares
1.บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)​56,499,90025.000
2.กระทรวงการคลัง31,200,00013.805
3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด15,325,4576.781
4.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)7,301,0703.321
5.นายศุภชัย วีรบวรพงศ์4,032,4001.784
6.บริษัท รีไซเคิล เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด2,302,5001.019
7.นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์2,133,4000.944
8.นางเยาวลักษณ์ สารภาค 2,032,4000.899
9.นางนันทา รุ่งนพคุณศรี2,008,4000.889
10.Nortrust Nominees Ltd-Cl-Ac1,707,9900.756