โรงถลุงสังกะสี

ปี​ 2527 ​บริษัทฯ​ ​ได้​ก่อสร้างโรงถลุงสังกะสีที่อำ​เภอเมือง​ ​จังหวัดตาก​ ​ห่าง​จาก​เหมืองผา​แดงประมาณ​ 96 ​กิ​โลเมตร​ ​โดย​รับแร่สังกะสีซิลิ​เกต​จาก​เหมืองผา​แดงมาถลุง​เป็น​โลหะสังกะสี​แท่งบริสุทธิ์​ ​หรือ​ Zinc Ingot ​มีกำ​ลังการผลิตเริ่มแรกที่​ 60,000 ​เมตริกตันต่อปี​ ​และ​เพิ่ม​เป็น​ 72,000 ​เมตริกตันต่อปี​ใน​ปี​ 2530 ​ต่อมาปี​ 2531 ​บริษัทฯ​ ​ได้​เพิ่มผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง​ ​คือ​ ​โลหะสังกะสีผสม​ ​เบอร์​ 3 ​หรือ​ Zinc Diecasting Alloy No.3 ​และ​ใน​ปี​ 2540 ​ได้​ขยายกำ​ลังการผลิต​เป็น​ 110,000 ​เมตริกตันต่อปี​

ใน​ปี​ 2538 ​โรงถลุงสังกะสี​ได้​เริ่มถลุงแร่สังกะสีซัลไฟด์​เป็น​หลัก​ ​จาก​เดิมที่​เคย​ใช้​แร่สังกะสีซิลิ​เกตเพียงอย่างเดียว​ ​บริษัทผา​แดงฯ​ ​จึง​เป็น​โรงถลุงเพียง​ไม่​กี่​แห่ง​ใน​โลกที่​สามารถ​ถลุงแร่สังกะสี​ทั้ง​ชนิดซิลิ​เกต​และ​ซัลไฟด์​ใน​กระบวนการผลิตเดียว​กัน​

ใบรับรอง
2552โรงถลุงสังกะสี​ได้​รับใบรองระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน​ ISO 9001:2008 ​ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม​ ISO 14000 : 2004 ​และ​ระบบการจัดการอาชีวอนามัย​และ​ความ​ปลอดภัย​ OHSAS 18001 : 2007 /TIS 18001: 1999 ​จาก​ SGS (Thailand) Ltd.
2550โรงถลุงสังกะสี​ได้​รับใบรับรอง​ความ​สามารถ​ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน​ ​มอก​.17025 : 2548 ​จาก​สำ​นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม​ (สมอ​.) ​ใน​ขอบเขตการทดสอบคุณภาพโลหะสังกะสี​และ​โลหะสังกะสีผสม​ ​และ​ขอบเขตการทดสอบตัวอย่างแร่สังกะสี​ (สังกะสีซิลิ​เกต​และ​สังกะสีออกไซด์)
2549ได้​รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ​ ISO 9001 ​ใบรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม​ ISO 14001 ​และ​ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย​และ​ความ​ปลอดภัย​ TIS 18001 ​และ​ OHSAS 18001 ​จาก​ SGS (Thailand) Ltd.
รางวัล
2551ได้​รับรางวัลสถานประกอบการดี​เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์​และ​ด้านสวัสดิการแรงงาน
2551ได้​รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี​ ​ประ​เภทโลหกรรม​ จาก​กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน​และ​การเหมืองแร่​ ​กระทรวงอุตสาหกรรม
2551​ได้​รับรางวัลสถานประกอบการดี​เด่นด้าน​ความ​ปลอดภัย​ ​อาชีวอนามัย​และ​สภาพแวดล้อม​ใน​การทำ​งาน
2548ได้​รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประ​เภทโลหกรรมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน​และ​การเหมืองแร่​
2548ได้​รับรางวัลสถานประกอบการดี​เด่นด้าน​ความ​ปลอดภัย​ใน​การทำ​งานระดับจังหวัด​ ​จาก​กระทรวงแรงงาน
2548ได้​รับรางวัลโรงงานควบคุมดี​เด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ​จาก​กระทรวงพลังงาน​
2548ได้​รับรางวัลสถานประกอบการดี​เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์​และ​ด้านสวัสดิการแรงงาน จาก​กระทรวงแรงงาน​​

สำนักงานโรงถลุงสังกะสี

เลขที่​ 94 ​หมู่​ 1 ​บริ​เวณหลักกิ​โลเมตรที่​ 409-410 ถนนสายเอเชีย​ ​บ้านคลองห้วยทราย​
ตำ​บลหนองบัว​ใต้​ ​อำ​เภอเมือง​ ​จังหวัดตาก​ 63000
โทรศัพท์​ : 0-5551-7444 , 0-5555-8500
โทรสาร : 0-5551-7440 , 0-5555-8511