รู้จักผาแดงฯประวัติความเป็นมา

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท โดยลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ภาคเอกชนไทยและเบลเยียม (เวียมองตาน เอส.เอ.) ทั้งนี้เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และโรงถลุงแร่สังกะสีสำหรับผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม บริษัทฯ มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด และมีโรงถลุงแร่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก และมีโรงผลิตแคลไซน์ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัดระยอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมการสำรวจแร่ทั้งในและต่างประเทศ