รู้จักผาแดงฯการดำเนินธุรกิจเหมืองผาแดง

ผาแดงเป็นแหล่งแร่สังกะสีที่ได้มีการสำรวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณีมากว่า 40 ปี และได้ให้สัมปทานการทำเหมืองแก่บริษัท ไทยซิงค์ เมื่อปี 2515 ก่อนที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะได้รับสัมปทานช่วงต่อและเข้ามาดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่สังกะสีในปี 2525 บริเวณดอยผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่รวมประมาณ 250 ไร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยพบว่ามี แร่สังกะสีซิลิเกตปริมาณมาก จึงได้เปิดทำเหมืองเพื่อผลิตแร่ป้อนโรงถลุงสังกะสีตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา เรียกเหมืองแห่งนี้ว่า "เหมืองผาแดง" ซึ่งเป็นเหมืองเปิดแบบขั้นบันได

- ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี ประจำปี 2549 ประเภทโรงโม่หินตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดีประเภทเหมืองแร่ตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประจำปี 2548
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2548

เลขที่ 13 หมู่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
(ตู้ ปณ.29 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110)

โทรศัพท์ : 0-5553-3016-7, 0-5553-3019
โทรสาร : 0-5553-3018