สื่อและสิ่งพิมพ์ข่าวและความเคลื่อนไหวภาพกิจกรรม
Year :  
16/05/2550 ผาแดงพบนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 2/2550
10/05/2550 ผาแดงฯ รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 3 ปีซ้อน
26/04/2550 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
26/02/2550 ผาแดงฯ จัดกิจกรรมพบนักวิเคราะห์
21/12/2549 เสด็จฯ เหมืองผาแดง
09/11/2549 ผาแดงฯ จัดสัมมนาการป้องกันเหล็กฯ
05/10/2549 ผาแดงฯ รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี
19/07/2549 ผาแดงฯ ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ
02/07/2549 ผาแดงฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
18/05/2549 ผาแดงฯ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
17/02/2549 เสด็จฯ เหมืองผาแดง
05/01/2549 เสด็จฯ เหมืองผาแดง