สื่อและสิ่งพิมพ์ข่าวและความเคลื่อนไหวภาพกิจกรรม
21/12/2549

เสด็จฯ เหมืองผาแดง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก และ
ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง โดยมี นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายการต้อนรับ เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2549