ข้อมูลนักลงทุนงบการเงินรายไตรมาส

ปี 2550 (ไตรมาส 1) View Download

ปี 2549 (ไตรมาส 3) View Download

ปี 2549 (ไตรมาส 2) View Download

ปี 2549 (ไตรมาส 1) View Download