ข้อมูลนักลงทุน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตโลหะสังกะสีแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537 และในปี 2539 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,260 ล้านบาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อปี 2543


16/05/2550 การอธิบายผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
14/05/2550 ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและนำส่งงบการเงินประจำไตรมาสแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550


14/05/2550 ผาแดงฯ แจ้งผลไตรมาสแรกปี 2550 กำไรสุทธิ 314 ล้านบาท
22/02/2550 ผาแดงฯ แจ้งผลประกอบการปี 49 กำไรสุทธิ 1,765 ล้านบาท

Best view at “Medium” Text size
ข้อมูลการวิเคระห์ธุรกิจ 15 พฤษภาคม 2550
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2550
รายงานประจำปี 2549