พีดีไอลงทุนธุรกิจพลังงานเพิ่มซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 30 เมกะวัตต์ในไทย

พีดีไอประกาศความสำเร็จปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้ว 6 แห่งในประเทศไทย กำลังผลิตรวม 30 เมกะวัตต์  พัฒนาและก่อสร้างสร้างโดยซิมไบโอร์ โซลาร์ ซึ่งเป็นการลงทุนจากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ สิงค์โปร์ และกองทุนแม่โขง พรหมบุตร คลีน ดีเวลลอปเมนต์ เซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อถือหุ้น 100% ในบริษัท ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านบาท ผลสำเร็จจากการซื้อกิจการซิมไบโอร์ในครั้งนี้  จะทำให้พีดีไอดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50  เมกะวัตต์

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)    หรือพีดีไอ    ประสบความสำเร็จขยายการลงทุนในกลุ่มพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี  โดยชนะการประมูลซื้อกิจการโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มที่เปิดดำเนินการแล้วจำนวน  6  แห่งในประเทศไทย     โดยมีกำลังการผลิตรวม 30  เมกะวัตต์จากอาร์มสตรอง แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (Armstrong Asset Management) ประเทศสิงคโปร์     โดยได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น  (Share  Purchase Agreement) ไปเป็นที่เรียบร้อย  ที่สำนักงานใหญ่พีดีไอ- กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี โดยบริษัท ต้นสังกะสี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของพีดีไอที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท  ซิมไบโอร์ อีเลอเม้นท์ ประเทศสิงค์โปร์ (Symbior Elements Pte.Ltd. (Singapore) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มกำลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ในประเทศไทย

“การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวนี้ มูลค่าโดยรวมประมาณ 1.3 พันล้านบาท  โดยใช้เงินทุนของบริษัทฯ ที่มีอยู่จากการดำเนินงานในระหว่างการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม  พีดีไอได้พิจารณาการลงทุนในครั้งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยความรอบคอบและได้มีการประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ  เชื่อมั่นว่าการซื้อกิจการสำคัญในครั้งนี้สนับสนุนต่อกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจสีเขียวของพีดีไอเป็นอย่างอย่างมาก และช่วยลดความเสี่ยงด้านรายได้ในอนาคตของพีดีไอจากธุรกิจที่ยั่งยืนที่มีความแตกต่างกัน

การซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ในทันทีจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้ง 6 แห่งซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 25  ปี  โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2556   และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม  4  แห่งเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558 ส่วนอีก 1  แห่งได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2559   ทีมงานของพีดีไอ เอ็นเนอร์ยีวางแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในแบบเดียวกันกับโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม พีดีไอ แม่ระมาดที่ได้ซื้อกิจการเมื่อเดือนธันวาคม 2559

เมื่อรวมโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มประเทศญี่ปุ่นที่ได้เปิดดำเนินการไปแล้วและโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กับโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มที่พีดีไอได้ซื้อมา โดยมีโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จำนวน 2  แห่ง และโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์จำนวน  1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดปราจีนบุรี  โรงไฟฟ้าอีก 2  แห่ง ขนาด 6  เมกะวัตต์และขนาด 4  เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และโรงไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดขอนแก่น     จะทำให้พีดีไอ เอ็นเนอร์ยีดำเนินการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ฟาร์มในภูมิภาคเอเชียรวม 50  เมกะวัตต์

TOP