พีดีไอเดินหน้ารุกธุรกิจพลังงานทดแทน ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแม่ระมาด จ.ตาก

นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ เปิดเผยว่า นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของพีดีไอที่ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ด้วยการเข้าซื้อกิจการโซล่าร์ฟาร์มแม่ระมาด จ.ตาก ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ รวมมูลค่า 477 ล้านบาท หลังจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นแห่งแรกของพีดีไอได้เปิดดำเนินการไปเมือเดือนตุลาคมปีนี้

เมื่อวันที่  20 ธันวาคมที่ผ่านมา  บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่พีดีไอถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ลงนามกับบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  ในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,049,898 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไออี ซี แม่ระมาด  จำกัด  (“IECMR”)  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นมา โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเลา 25 ปีโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

พีดีไอจะรับรู้รายได้และกำไรจากโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560  เป็นต้นไป โดยกำไรและกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนครั้งนี้จะนำไปลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ ในกลุ่มพีดีไอต่อไป

นายฟรานซิสกล่าวต่อว่า พีดีไอยังคงมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นมีความคืบหน้าอย่างมาก โดยโรงไฟฟ้าแห่งแรกที่นานาโอะขนาด 2.7 เมกะวัตต์ ได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อเดือนตุลาคม และยังสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 ส่วนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มแห่งที่สองที่โนกาตะ ขนาด 10.5 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดดำเนินการในไตรมาสที่  ของปี  2560

TOP