สมเด็จพระ​เทพรัตนราชสุดาฯ​ ​สยามบรมราชกุมารี​ ​เสด็จพระ
บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​มอบทุน​และ​
บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​สำ​นักงานโร
บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​ร่วม​กับ​ศู
บริษัท​ ​ผา​แดงอินดัสทรี​ ​จำ​กัด​ (มหาชน) ​รายงานต่อตล