บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางว
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงงานตากและโรงงานร