นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกั
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่สอด จังหวั
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ โดยนายชั