นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดั
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ปร
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ โดยนางนิ
พีดีไอจับมือ“โดวา”บริษัทจัดการกากอุตสาหกรรมชั้นนำญี่ปุ่