ข้อมูลการวิ​เคราะห์ธุรกิจ​

Investor Information
4.1 MB
PDI Extreme Makeover
4.8 MB
Analyst meeting H1/2017
3.6 MB
Analyst Meeting Q1 2017
2.7 MB
Analyst Meeting 7 มีนาคม 2560
1.76 MB
Investor Information 21 มกราคม 2560
1.49 MB
Investor Information 18 มกราคม 2560
1.51 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 1/2559
1.96 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 3/2558
2.42 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 2/2558
3.05 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 1/2558
2.64 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 4/2557
2.22 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 3/2557
2.61 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 2/2557
2.22 MB
ผู้บริหารพบนักวิเคราะห์ 1/2557
2.35 MB