รายงานประจำปี 2559
2559
10.3 MB

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download

วิธีการเรียกดูรายงานประจำ​ปี​ใน​แบบที่​เร็ว​ที่สุด

สำ​หรับ​ผู้​ใช้​อินเตอร์​เน็ท​ความ​เร็ว​ธรรมดา​ (56k), ​วิธีการเรียกดูที่​เร็ว​ที่สุดคือการดาวน์​โหลดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อน​ ​จาก​นั้น​จึง​ทำ​การเปิดไฟล์ที่ดาวน์​โหลดไป

วิธีการดาวน์​โหลดไฟล์​ :
คลิกเมาส์ปุ่มขวา​และ​ ​เลือก​ “Save Target As…” ​เพื่อทำ​การบันทึกไฟล์ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน​

ไฟล์​เหล่านี้​อยู่​ใน​รูปแบบ​ PDF ​ซึ่ง​ต้อง​การโปรแกรม​ Adobe Acrobat Reader ​หากท่าน​ไม่​มี​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้​ฟรี ที่นี่ PDF Download