พีดีไอเผยกลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจใหม่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

19/02/2559

พีดีไอเผยกลยุทธ์มุ่งสู่ธุรกิจใหม่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน . • เตรียมหยุดธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมปลายปี 2560 นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ พีดีไอ กล่าวว่า ฝ่ายจัดการของพีดีไอได้ศึกษาอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่า หลังจากที่เหมืองแม่สอดยุติลงในปี 2559 นี้ เราจะดำเนินธุรกิจสังกะสีต่อไปอย่างไร เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราจะพยายามหาแหล่งแร่เพิ่มเติมและให้ได้รับใบอนุญาตการทำเหมืองทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และเมื่อเหมืองแม่สอดจะยุติในปลายปีนี้ หากเรายังดำเนินธุรกิจสังกะสีต่อไป เราต้องพึ่งพาแร่นำเข้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากอเมริกาใต้และออสเตรเลีย แร่นำเข้าจึงมีราคาสูงมาก เมื่อนำมาใช้ทดแทนแร่ต้นทุนต่ำจากเหมืองแม่สอดจะทำให้ค่าขนส่งและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากทั้งในส่วนของโรงย่างแร่จังหวัดระยองและที่โรงถลุงจังหวัดตาก ดังนั้นธุรกิจสังกะสีจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการสูงกว่ารายได้มากและอาจจะส่งผลให้พีดีไอขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกว่านั้นยังมีปัจจัยเสริมจากราคาโลหะสังกะสีโลกที่ตกต่ำและปริมาณความต้องการโลหะสังกะสีของอุตสาหกรรมในไทยที่ลดลงด้วยแล้ว จึงไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านราคาโลหะสังกะสีและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญ นายฟรานซิส กล่าวต่อว่า จากการพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้ยุติธุรกิจสังกะสีในสิ้นปี 2560 หลังจากที่เหมืองแม่สอดปิดดำเนินการในสิ้นปีนี้ และที่โรงงานระยองจะหยุดดำเนินการในปลายปีนี้เช่นกัน ส่วนโรงถลุงสังกะสีจังหวัดตาก กิจกรรมส่วนใหญ่จะดำเนินการถึงสิ้นปีนี้ โดยยังมีการหลอมโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมจนถึงครึ่งหลังของปี 2560 สำหรับหน่วยงานสนับสนุนขององค์กรทั้งหมดในสำนักงานกรุงเทพจะปรับลดลงให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ยังเหลืออยู่ในตากและระยองรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเร่งรัดโครงการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนบริษัทฯ ให้เข้าสู่ธุรกิจที่มีความยั่งยืน อาทิ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจการจัดการกากของเสีย และธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากโลหะต่างๆ หลายโครงการในกลุ่มธุรกิจที่กล่าวมานี้อยู่ในช่วงศึกษาความเป็นไปได้ขั้นสุดท้ายและจะดำเนินการสร้างรายได้และผลกำไรโดยเร็วและให้มีความล่าช้าน้อยที่สุด คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแผนสนับสนุนธุรกิจเชิงกลยุทธ์แล้ว โดยมีเป้าหมายจะต้องดำเนินการอย่างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจที่เริ่มเองตั้งแต่ต้นและการเข้าไปซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พีดีไอจึงมุ่งเน้นไปยังกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง • พีดีไอยังผลิตและส่งมอบสังกะสีให้ลูกค้าจนถึงปี 2560 นายฟรานซิส กล่าวว่า รายได้จากธุรกิจสังกะสีในปี 2558 ยังคงเป็นบวก แม้ว่าปริมาณการขายในประเทศจะลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและราคาโลหะสังกะสีโลกที่ปรับลดลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการผลิตกับปริมาณความต้องการใช้โลหะสังกะสีโลกมีความไม่สมดุลกัน ส่วนปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ พีดีไอยังคงมีกำไรมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า และค่าพลังงานที่ต่ำลงรวมทั้งการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 จนถึงช่วงหนึ่งของปี 2560 การผลิตโลหะสังกะสียังคงดำเนินการอยู่ตามปริมาณแร่สำรองของเหมืองแม่สอดที่เหลืออยู่โดยจะนำเข้าแร่เพิ่มเติมมาใช้ร่วมกันแต่ยังให้ผลตอบแทนที่ดี พีดีไอมั่นใจว่าจะมีสินค้าจัดส่งให้ลูกค้าอย่างแน่นอน และจะช่วยเหลือพร้อมทั้งแนะนำลูกค้าในการหาซัพพลายเออร์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานจากธุรกิจสังกะสีในปีนี้และปีหน้าคาดว่าน่าจะดี แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาโลหะสังกะสีโลกและปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นสำคัญ หลังจากปี 2560 เป็นต้นไป การดำเนินกิจกรรมด้านสังกะสีจะเป็นการรีไซเคิลอย่างสิ้นเชิงโดยมีแหล่งวัตถุดิบจากในประเทศและอาจจะนำเข้า ซึ่งไม่ต้องนำมาผ่านกระบวนการแยกสังกะสีด้วยไฟฟ้าแบบเดิมที่โรงถลุงตากซึ่งมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานสูง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก • พีดีไอ เอ็นเนอร์ยีมองหาโครงการพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ของพีดีไอ เอ็นเนอร์ยีจะมุ่งลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งยังมีอุปสรรคสำคัญคือ การได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญมากขึ้นกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขณะเดียวกันยังไม่ทิ้งโอกาสในโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ทีมงานพีดีไอที่ดูแลการเข้าซื้อกิจการยังช่วยปรับปรุงกิจการนั้นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นโดยนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้อย่างเพียงพอ การเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลหลายโครงการอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะกิจการ (due diligence) และหากได้รับการยืนยันผลในเชิงบวก บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นภายในปีนี้ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างการทบทวนโครงการเนื่องจากยังมีประเด็นข้อห่วงใยของชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปในอีกไม่นานนี้ พีดีไอเชื่อมั่นว่าเราได้เตรียมการเป็นอย่างดีสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 50 เมกะวัตต์ โดยจะตั้งอยู่บนบ่อเก็บกากแร่ที่โรงงานตาก ซึ่งไม่มีปัญหาใดๆในด้านเทคนิคและโครงการนี้ยังมีความพร้อมในการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งด้วย ขาดเพียงอย่างเดียวคือการได้รับอนุมัติสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเท่านั้น • พีดีไอ อีโคจับมือบริษัทชั้นนำต่างประเทศด้านการจัดการกากของเสีย พีดีไอ-อีโคมุ่งดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกากของเสียอย่างยั่งยืนในพื้นที่โรงงานตาก โดยได้เจรจากับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจด้านนี้จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการร่วมลงทุนเพื่อกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมนพื้นที่ภาคเหนือของไทยโดยจะตั้งอยู่ที่โรงงานตาก ผลการศึกษาความเป็นไปได้พบว่ามีศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงนิเวศในรูปแบบคอมเพล็กซ์ด้านการจัดการกากของเสีย ซึ่งได้เลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย คาดว่าพีดีไออีโคจะลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) และข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (SHA) ในอีกไม่นานนี้ พีดีไอ อีโคยังได้รับการเชิญชวนจากจังหวัดตากให้เข้าร่วมประมูลโครงการจัดการขยะชุมชนด้วย ซึ่ง เป็นผลมาจากความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมของโรงงานตาก ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อชุมชน ทำให้พีดีไอได้รับความไว้วางใจในการเป็นพันธมิตรธุรกิจ ผลการศึกษาเบื้องต้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะนำเสนอหน่วยราชการต่อไป โครงการดังกล่าวนี้ พีดีไอกำลังหารือกับผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้วยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ โดยโรงงานที่ตากมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กับโครงการนี้เมื่อสิ้นปี 2560 ไปแล้ว • พีดีไอ แมททีเรียลก้าวสู่นวัตกรรมขั้นสูง พีดีไอ แมททีเรียลซึ่งเป็นบริษัทย่อยของพีดีไอได้ร่วมทุนกับบริษัท คาร์บอน รีดักชั่น เทคโนโลยี (CRT: Carbon Reduction Technology AS) ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านรีไซเคิลของสแกนดิเนเวีย โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจสกัดสังกะสีจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ ( UHT: Ultra-high-temperature) บริษัท พีดีไอ-ซีอาร์ที ได้รับสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ได้โดยได้รับสิทธิดังกล่าวจากบริษัท สแกนอาร์ค พลาสมา เทคโนโลยี ประเทศสวีเดน ซึ่งในเอเชียยังไม่มีประเทศใดนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่สามารถรีไซเคิลของเสียอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าสูงสุดในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561 ที่โรงงานพีดีไอระยอง ———————————————————————– ข้อมูลทั่วไป บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีและอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับขึ้นสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิล และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบจากกากของเสียและบริหารจัดการกากของเสียเชิงนิเวศ ——————————————————-