พีดีไอจับมือกรมโรงงานฯ ศึกษาความเป็นไปได้จัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม

19/04/2559

พีดีไอ-กรมโรงงานฯ ลงนามเอ็มโอยูร่วมผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม เดินหน้าธุรกิจรีไซเคิลและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีทันสมัยและประสิทธิภาพสูงมาประยุกต์ใช้ในโครงการฯ และตอบสนองแผนการจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปีของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการแก้ปัญหากากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ วันนี้ (19 เมษายน 2559) พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ โดยมีนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานฯ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ กับนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ และนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ ที่ห้องประชุมกรมโรงงานฯ นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯ พีดีไอมีเป้าหมายดำเนินธุรกิจสีเขียวที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรที่ จ.ตากและการรีไซเคิลโลหะและวัสดุที่จ.ระยอง โดยทั้งสองโครงการเป็นการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศด้านการรีไซเคิลและจัดการกากอุตสาหกรรม ซึ่งพีดีไอจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้กับโครงการฯ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ กรมโรงงานฯ จะร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดการกากอุตสาหกรรมของพีดีไอ ทั้งด้านข้อมูลกากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการจัดการกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการดำเนินโครงการมากขึ้น ซึ่งทำให้พีดีไอมีความมั่นใจในการลงทุนและสามารถดำเนินโครงการให้บรรลุผลสำเร็จได้” โครงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่จ.ตาก จะรองรับกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ด้วยวิธีการจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง โครงการนี้ยังตั้งอยู่ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ส่วนโครงการที่จ.ระยอง จะเป็นการรีไซเคิลโลหะและวัสดุที่อยู่ในกากอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสมในประเทศไทย อาทิ ฝุ่นจากโรงหลอมเหล็ก (ฝุ่นแดง) และของเสียที่มีโลหะและพลาสติกเป็นองค์ประกอบ โดยจะนำมาผ่านกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ ( UHT: Ultra-high-temperature) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและใช้กันในบริษัทรีไซเคิลโลหะชั้นนำในยุโรปซึ่งยังไม่มีการนำมาใช้ในเอเชีย โดยพีดีไอได้รับสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในโครงการฯ ทั้งสองโครงการนี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการเงินในเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงการออกแบบด้านเทคนิค โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปรายละเอียดด้านเทคนิคภายในปี 2559 และจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปี2561 โครงการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรของพีดีไอเป็นการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานสากลโดยมีกระบวนการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย ทำให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทิ้งหรือลักลอบส่งออกกากของเสียที่เป็นอันตรายอย่างผิดกฎหมาย และที่สำคัญเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม 5 ปี (2558-2562) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ข้อมูลทั่วไป บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีและอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน ปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เพื่อยกระดับสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ดำเนินธุรกิจจัดหาพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน 2.พีดีไอ แมททีเรียล ดำเนินธุรกิจด้านวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิล และ 3.พีดีไอ อีโค ดำเนินธุรกิจด้านวัสดุจากของเสียและบริหารจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ———————————————————————–