ผาแดงเป็นแหล่งแร่สังกะสีที่ได้มีการสำรวจพบโดยกรมทรัพยากรธรณีมากว่า 40 ปี และได้ให้สัมปทานการทำเหมืองแก่บริษัท ไทยซิงค์ เมื่อปี 2515 ก่อนที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จะได้รับสัมปทานช่วงต่อและเข้ามาดำเนินกิจกรรมเหมืองแร่สังกะสีในปี 2525 บริเวณดอยผาแดง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่รวมประมาณ 250 ไร่ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยพบว่ามี แร่สังกะสีซิลิเกตปริมาณมาก จึงได้เปิดทำเหมืองเพื่อผลิตแร่ป้อนโรงถลุงสังกะสีตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา เรียกเหมืองแห่งนี้ว่า “เหมืองผาแดง” ซึ่งเป็นเหมืองเปิดแบบขั้นบันได

เหมืองแร่สังกะสีที่แม่สอดเสร็จสิ้นภารกิจผลิตแร่อย่างสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 หลังจากที่ดำเนินการมายาวนานเป็นเวลา 32 ปี ในปี 2559 พีดีไอผลิตแร่สังกะสีซิลิเกตได้ 279,081 ตัน คิดเป็นเนื้อโลหะสังกะสี 34,500 ตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7

ภายหลังหยุดการทำเหมือง บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิมตามแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทั้งนี้พีดีไอได้เตรียมส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่กรมป่าไม้ภายในปี 2560 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

พร้อมกันนี้ พีดีไอยังได้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีผาแดง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำเหมืองและถลุงแร่สังกะสี และบริษัทฯ จะจัดสร้างเจดีย์พระธาตุเหมืองผาแดงในพื้นที่เหมืองแห่งนี้ด้วย เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะของประชาชนสืบต่อไป