พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำและพลังงานชีวมวล

ขณะนี้พีดีไอมุ่งเน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยมีแผนการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวม 150 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 3-5 ปี โดยจะใช้เงินลงทุนในเบื้องต้น 2,300 ล้านบาท เป็นเงินทุนจากพีดีไอ 600 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ดังนี้

โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 4 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตรวม 35 เมกะวัตต์ ได้แก่

  1. โซลาร์ฟาร์มที่นานาโอะ (Nanao) ขนาด 2.3 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนตุลาคม 2559 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีกว่าเป้าหมายร้อยละ 10
  2. โซลาร์ฟาร์มที่โนกาตะ (Nogata) ขนาด 10.8 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายจะเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ -3 ของปี 2560
  3. โซลาร์ฟาร์มที่เรียวชิยา Ryohashiya ขนาด 2.2 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
  4. โซลาร์ฟาร์มที่คาซาโน (Kazano) ขนาด 19.5 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการ โดยมีเป้าหมายเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561

โซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย ประกอบด้วย

  1. โซลาร์ฟาร์มแม่ระมาด จ.ตาก ขนาด 6.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด โดยพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จากการซื้อหุ้นในบริษัท ไออีซี แม่ระมาด จำกัด “IECMR” (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีดีไอ แม่ระมาด จำกัด) และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 รวมมูลค่า 477 ล้านบาท โรงไฟฟ้าดังกล่าวดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี และประกันอัตรารับซื้อไฟฟ้าในราคา 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จที่สำคัญของพีดีไอในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนในประเทศไทย
  2. โครงการโซลาร์ฟาร์มบนพื้นที่บ่อเก็บกากแร่ของพีดีไอ จ.ตาก ขนาด 80 เมกะวัตต์ โครงการนี้มีความพร้อมที่จะก่อสร้างบนพื้นที่บ่อเก็บกากแร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะใช้ทำประโยชน์อย่างอื่น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลในเงื่อนไขการเปิดประมูลใหม่ที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเรามีสถานีไฟฟ้าและสายส่งที่เชื่อมต่อเข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าโครงการนี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สูง