พีดีไอ แมททีเรียล เป็นกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นจัดหาวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากการรีไซเคิล

โครงการที่สำคัญที่สุดในกลุ่มนี้คือ โครงการพีดีไอ-ซีอาร์ที เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท พีดีไอ แมททีเรียล ในสัดส่วนร้อยละ 60 และบริษัท คาร์บอน รีดักชั่น เทคโนโลยี (CRT: Carbon Reduction Technology AS) ประเทศนอร์เวย์ ในสัดส่วนร้อยละ 40 โครงการดังกล่าวมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการสกัดโลหะออกจากกากอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ (UHT-Ultra-High-Temperature)

พีดีไอ-ซีอาร์ที ได้รับสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจากบริษัท สแกนอาร์ค พลาสมา เทคโนโลยี ประเทศสวีเดน ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ผลการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งในด้านประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อรีไซเคิลโลหะอันตรายจากของเสียที่ไม่ใช้แล้ว

โครงการฯ นี้ตั้งอยู่ที่โรงงานพีดีไอ-ระยอง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนของพีดีไอจำนวน 600 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกวิศวกรรมพื้นฐานและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2562