ปี​ 2527 ​บริษัทฯ​ ​ได้​ก่อสร้างโรงถลุงสังกะสีที่อำ​เภอเมือง​ ​จังหวัดตาก​ ​ห่าง​จาก​เหมืองผา​แดงประมาณ​ 96 ​กิ​โลเมตร​ ​โดย​รับแร่สังกะสีซิลิ​เกต​จาก​เหมืองผา​แดงมาถลุง​เป็น​โลหะสังกะสี​แท่งบริสุทธิ์​ ​หรือ​ Zinc Ingot ​มีกำ​ลังการผลิตเริ่มแรกที่​ 60,000 ​เมตริกตันต่อปี​ ​และ​เพิ่ม​เป็น​ 72,000 ​เมตริกตันต่อปี​ใน​ปี​ 2530 ​ต่อมาปี​ 2531 ​บริษัทฯ​ ​ได้​เพิ่มผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่ง​ ​คือ​ ​โลหะสังกะสีผสม​ ​เบอร์​ 3 ​หรือ​ Zinc Diecasting Alloy No.3 ​และ​ใน​ปี​ 2540 ​ได้​ขยายกำ​ลังการผลิต​เป็น​ 110,000 ​เมตริกตันต่อปี

ใน​ปี​ 2538 ​โรงถลุงสังกะสี​ได้​เริ่มถลุงแร่สังกะสีซัลไฟด์​เป็น​หลัก​ ​จาก​เดิมที่​เคย​ใช้​แร่สังกะสีซิลิ​เกตเพียงอย่างเดียว​ ​บริษัทผา​แดงฯ​ ​จึง​เป็น​โรงถลุงเพียง​ไม่​กี่​แห่ง​ใน​โลกที่​สามารถ​ถลุงแร่สังกะสี​ทั้ง​ชนิดซิลิ​เกต​และ​ซัลไฟด์​ใน​กระบวนการผลิตเดียว​กัน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมภายในปี 2560 เมื่อแร่สังกะสีที่เหมืองแม่สอดหมดลง พร้อมมุ่งลงทุนในธุรกิจใหม่ 3 ด้านหลัก คือ ด้านพลังงานทดแทน ด้านวัสดุ (จากการรีไซเคิลโลหะ) และด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โรงถลุงสังกะสี จ.ตาก จะใช้แร่สังกะสีจำนวนสุดท้ายจากเหมืองแม่สอดผลิตเป็นโลหะสังกะสีในปี 2560 โดยกระบวนการผลิตหลักของโรงถลุงฯ จะหยุดดำเนินการในไตรมาสสองของปีนี้ ขณะที่โรงหลอมสังกะสีจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสสาม เมื่อการผลิตสังกะสีในทุกกระบวนการยุติลงแล้ว บริษัทฯ จะทำความสะอาดโรงงานและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการต่อไป

Tak Refining