ทีมงานบริการเทคนิคของบริษัทฯ พร้อมที่จะออกให้บริการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานสังกะสีในทุกกระบวนการ ทั้งในด้านการชุบสังกะสีและการฉีดขึ้นรูปสังกะสีผสม โดยทีมงานบริการเทคนิคจะเข้าพบลูกค้าทั้งเป็นการเยี่ยมเยียนเป็นระยะ หรือลูกค้าขอให้เข้าให้บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรม

ทางทีมงานบริการเทคนิคพร้อมและยินดีที่จะให้บริการปรึกษาทางเทคนิค เช่น เทคนิคและการควบคุมกระบวนการล้างด่าง ล้างกรด การใช้ฟลั๊กซ์ การจัดการบ่อชุบสังกะสี สำหรับกระบวนการชุบสังกะสี ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชุบแบบจุ่มร้อน ชุบลวด ชุบสังกะสีแผ่นแบบต่อเนื่อง ชุบท่อ และเทคนิคการออกแบบทางน้ำโลหะของแม่พิมพ์ การใช้ PQ2 diagram สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปสังกะสีผสม

การช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิค

ทีมงานบริการเทคนิคพร้อมและยินดีที่จะใฟ้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค แก่ลูกค้าในการใช้งานสังกะสีบริสุทธิ์และสังกะสีผสมในทุกกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางเคมี

บริษัทฯ มีห้องวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและสมมาตรรองรับการบริการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของสังกะสีตัวอย่างจากบ่อชุบสังกะสี จากเตาฉีดสังกะสีผสม และชิ้นงานผลิตภัณฑ์สังกะสีผสม ไม่ว่าการวิเคราะห์จะเป็นการช่วยควบคุมกระบวนการผลิตของลูกค้า หรือเป็นการช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในกระบวนการผลิตของลูกค้า

การฝึกอบรม

ทีมงานบริการเทคนิคพร้อมที่จะให้การอบรมด้านแทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่ใช้สังกะสีบริสุทธิ์และสังกะสีผสมแก่พนักงาน หรือช่างเทคนิคของลูกค้า โปรแกรมการอบรมจะเป็นการปูพื้นฐาน การฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ แก่พนักงาน หรือช่างเทคนิคของลูกค้า

Contact Technical services

มลฤฎี เดชศักดิพล
Tel : 02(+66)-695-9342
E-mail : [email protected]