วิสัยทัศน์ของเรา

พีดีไอมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืน
ด้านพลังงาน วัสดุโลหะที่มีมูลค่าเพิ่ม และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล
เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า
เคารพต่อพนักงานของเรา ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา