ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
+66(0) 2695-9414
+66(0) 2695-9493
นักลงทุนสัมพันธ์ :
Supichnans@padaeng.co.th
(สุพิชญ์นันท์ สุภัคพจี)
เลขานุการกรรมการ :
SuthathipP@padaeng.co.th
(สุธาทิพย์ พิลาสรมย์)

FACEBOOK

© Copyright 2018. Padaeng Industry Company. All Rights Reserved.
TOP