ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110Toei, Bangkok 10110, Thailand
+66(0) 2695-9499
+66(0) 2695-9495
นักลงทุนสัมพันธ์ :
IR@padaeng.co.th
เลขานุการกรรมการบริษัท :
Boardsec@padaeng.co.th
(สุธาทิพย์ พิลาสรมย์)

© Copyright 2018. Padaeng Industry Company. All Rights Reserved.
TOP