ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
+66(0) 2695-9499
+66(0) 2695-9495

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :
IR@padaeng.co.th
+66(0) 2695-9317

ฝ่ายเลขานุการกรรมการบริษัท :
Boardsec@padaeng.co.th
+66(0) 2695-9335

© Copyright 2018. Padaeng Industry Company. All Rights Reserved.
TOP