บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสีและถลุงโลหะสังกะสีในจังหวัดตาก ประเทศไทย โดยเป็นบริษัทแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการทำเหมืองแร่และผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโลหะสังกะสีบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีและอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ
พีดีไอได้ยุติธุรกิจการทำเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสีเนื่องจากปริมาณแร่สำรองหมดลง และมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 และ 2562 ตามลำดับ

ธุรกิจของเรา

ข้อมูลนักลงทุน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ด้านวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรีไซเคิลและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม